SOMMARREA - 25% på puffar, pallar och saccosäckar

Finns det naturligt vita fårskinn? Faarskinn.se

Finns det naturligt vita fårskinn?

När man söker på Internet hittar man ofta fårskinn som beskrivs som vita. Dock, om man tittar lite närmare så har fårskinnen en gulaktig nyans här och där. Man ställer sig då frågan om det verkligen finns naturligt vita fårskinn?

I det här blogginlägget kan du lära dig mer om den naturliga färgen och vilken typ av fårskinn som kommer närmast den vita färgen.

Snövita fårskinn?

Naturligt vita fårskinn är svåra att hitta. Det finns olika orsaker till detta. Fårskinnets hårlängd är en faktor som förhindrar att den vita färgen består. Till exempel, det långa ullhåret bildar skuggor som uppstår mellan de enstaka håren. Skuggorna ger fårskinnet ett mörkare utseende som dämpar vitheten och skinnet får därmed en gulaktig nyans.

En annan orsak är naturens påverkan då djuren för det mesta går ute och är utsatta för alla slags väder. Särskilt regn påverkar fårskinnets färg över tid vilket också bidrar till den gulaktiga nyansen. Den gulaktiga färgen märks alltså i de flesta ”vita” fårskinn.

tibetanskt fårskinn - faarskinn.se

Vitt fårskinn från Tibet

Kan man föda upp fåren så att de får en perfekt vit fårskinnsfärg?

I teorin skulle det kunna vara möjligt att ta fram en perfekt vit färg genom korsning vid fåravel. Men i verkligheten har det inget med fåruppfödning att göra eftersom uppfödningen generellt är inriktad på matproduktion. Med andra ord, fårskinn är alltid en biprodukt som kommer från köttproduktion och fårskinnets exakta färg blir därmed sekundärt. Dessutom försvinner vitheten gradvis eftersom fåren går fritt ute i naturen och är utsatta för olika väderförhållanden.
Dock, även om det är nästan omöjligt att hitta det perfekta vita fårskinnet finns det enkla faktorer man kan fokusera på för att kunna hitta den ”mest vita”. En viktig aspekt är hårlängden och hårtätheten. Till exempel, ett fårskinn med långt tätt ullhår har en tendens att se mer gulaktig ut jämfört med ett fårskinn med ett betydligt kortare ullhår.

Ett bra exempel där man kan se denna skillnad är i fårrasen från Nya Zeeland. Den har en variant med långt slätt ullhår på ca 5–8 cm och en variant med kort och lockigt ullhår på ca 1–2 cm. Då kan man tydligt se att den korthåriga varianten verkar vitare än den långhåriga av de orsaker som redan nämnts ovan.

fårskinn stol kontor - faarskinn.se

Vitt fårskinn från Nya Zeeland

Ett fårskinn med hög ullhårstäthet verkar vitare jämfört med låg ullhårstäthet i fårskinnet. Det syns tydligt i de isländska fårskinnen som har lägre ullhårstäthet jämfört med de från Nya Zeeland. Således verkar de Nya Zeeländska fårskinnen vitare, även de med långt ullhår! Det är oftast tätheten av ullhår i fårskinnet som avgör grad av vithet.

fårskinn stol - faarskinn.se

Vitt långhårigt fårskinn från Island

Fårskinn från Storbritannien och Österrike är dock sällan vita överhuvudtaget eftersom den här varianten har en gulaktig nyans i sitt ursprungsskick.

Är du osäker på hur du ska kunna välja det vitaste fårskinnet eller hitta en annan färg som kontrast till en vit fårskinnsvariant så är du välkommen att kontakta oss via e-post, telefon eller lämna en kommentar på våra sociala medier.

Här hittar du alla våra fårskinn


Fler blogginlägg

© 2024 Faarskinn.se,

  • Maestro
  • Mastercard
  • Visa
  • klarna_pay
  • bring_pay